PRODUKSJONEN «ÆSJ!»

En bok kan handle om hva som helst. Forfattere har nemlig lov til å lyve!

Dette er standup for de aller minste. Jeg forsøker å skape bevissthet rundt det at mennesker spiser dyr, og leker med tabu og fordommer. Hvorfor skal man være høflig og hvorfor bestemmer de voksne alt? ”Æsj!”, ”Ku uten hode”, ”Tissemus”, ”Bertil Bestemmer selv!” og ”Rumpetroll” er bøker for dem som skal stave seg gjennom sine første setninger. Veldig enkle bøker, med vekt på humor. Jeg beveger meg i terrenget rundt disse bøkene, tegner på flippover og er åpen for innspill fra elevene. Det er ikke uvanlig at det skjer rare og helt uventede ting når barnehoder møter hodet til en gal forfatter!

Forestillingen har som mål å stimulere barnas fantasi og evnen til å tenke utenfor boksen, samt å skape interesse for bøker.

VARIGHET: 45 minutter

MÅLGRUPPE: 1-4 klasse og barnehage

ARENA: Klasserom eller annet intimt lokale

TIL FORESTILLINGEN TRENGS:

– En forsamling barn (Som alle har egne stoler å sitte på!)

– En flippover (evt tavle/whiteboard/smartboard)

– Rød og sort sprittusj med flat tupp (helst 5mm)

FORSLAG TIL FORBEREDELSER:

– Les ”Ku uten hode.”

– Snakk om forholdet mellom kua og den slemme katten.

– Tegn yndlingsdyret ditt som gjør noe rart.

FORSLAG TIL ETTERARBEID:

– Les flere av bøkene mine.

– Tegn et dyr som ingen har sett før.

SAGT OM PRODUKSJONEN «ÆSJ!»:

«Kjelsen meistra å ta opp kontroversielle og tankevekkande tema, slik at han også utfordra borna sine grenser med humoren sin, og kanskje dei til og med lærte noko eller tenkte litt ekstra over, til dømes, kva vi et. Samtidig som Kjelsen fekk godt høve til å promotere bøkene sine her, må det seiast at han har laga eit godt konsept, som etter mitt syn bidrog med humor slik det skal vere: Konfronterande, sjølvransakande og sårbart, og nokre spark i alle retningar.»

– Olav Opsvik, Periskop

«For dem som ikke kjenner forfatterens stil og formidling fra tidligere, vekket nok historiene og formidlingen, litt lettere usikkerhet de første minuttene da han ikke holder tilbake for å være svært så direkte i sin formidling […] etter hvert som man har hengt med på de første minuttene av Kjelsens standupshow for de minste, har han total kontroll på sitt publikum i alle aldre der både store og små lo så de hikstet av de ville fortellingene som kom som perler på en snor.»

Hege Høst, Eidsvoll Ullensaker Blad

«Dette er det beste jeg har vært borti i mine 25 år i skolen!»

Susanne Krusedokken, Lærer, Gol Skole

DETTE KOMMER PÅ PAPIRET NÅR FANTASIEN FÅR FRI FLYT:

LITTERATUR OG KUNNSKAPSLØFTET: 

Besøket kan knyttes opp til disse kompetansemålene i Kunnskapsløftet:

NORSK: *samtale med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon ; *lese tekster av ulike typer med sammenheng og forståelse ; *gjenkjenne og bruke språklige virkemidler som gjentakelse, kontrast og enkle språklige bilder ; *samtale om innhold og form i sammensatte tekster ; *gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur.