PRODUKSJONEN «ÆSJ!»

En bok kan handle om hva som helst. Forfattere har nemlig lov til å lyve!

Forestillingen ”Æsj!” handler om å gi fantasien fri flyt og å skape interesse for bøker. ”Æsj!”, ”Ku uten hode”, ”Tissemus” og ”Bertil Bestemmer selv!” er bøker for dem som skal stave seg gjennom sine første setninger. Veldig enkle bøker, med vekt på humor. Med utgangspunkt i disse, tegner jeg på flippover og improviserer sammen med barna. Jeg forsøker å skape bevissthet rundt det at mennesker spiser dyr. Vi fabulerer over hvorfor de voksne bestemmer og hvorfor de gjør så mye rart. Men det er leken som står i høysetet. Kanskje tegner jeg en av elevene med dyrekropp, lar elevene lukte på en ekte forfattersokk eller gjør noe helt uventet, basert på barnas innspill. Høydepunktet blir gjerne når vi tar hermegås-versjonen av boka ”Æsj!”, med mye lyder og innlevelse.

VARIGHET: 45 minutter

MÅLGRUPPE: 1-3 klasse og barnehage

ARENA: Klasserom eller annet intimt lokale

TIL FORESTILLINGEN TRENGS:

– En forsamling barn (Som alle har egne stoler å sitte på!)

– En flippover

– Rød og sort sprittusj med flat tupp (helst 5mm)

FORSLAG TIL FORBEREDELSER:

– Les ”Ku uten hode.”

– Snakk om forholdet mellom kua og den slemme katten.

– Tegn yndlingsdyret ditt som gjør noe rart.

FORSLAG TIL ETTERARBEID:

– Les flere av bøkene mine.

– Tegn et dyr som ingen har sett før.

SAGT OM PRODUKSJONEN «ÆSJ!»:

For dem som ikke kjenner forfatterens stil og formidling fra tidligere, vekket nok historiene og formidlingen, litt lettere usikkerhet de første minuttene da han ikke holder tilbake for å være svært så direkte i sin formidling […] etter hvert som man har hengt med på de første minuttene av Kjelsens standupshow for de minste, har han total kontroll på sitt publikum i alle aldre der både store og små lo så de hikstet av de ville fortellingene som kom som perler på en snor. – Hege Høst, Eidsvoll Ullensaker blad

DETTE KOMMER PÅ PAPIRET NÅR FANTASIEN FÅR FRI FLYT: