Mars 2018: Svinepelsen besøker Litteraturhuset i Oslo.

April 2018: Svinepelsen besøker barneskoler i Hordaland.

Mai 2018: Svinepelsen besøker barneskoler i Skedsmo og Brønnøy.

September 2018: Svinepelsen besøker barneskoler i Buskerud.

Oktober 2018: Svinepelsen besøker barneskoler i Stavanger og Ullensaker.

November 2018: Svinepelsen besøker barneskoler i Hedmark og Kvinesdal.

Desember 2018: Svinepelsen besøker barneskoler i Stavanger.

Januar 2019: Svinepelsen besøker barneskoler i Buskerud og skal på tur med Bokbåten i Møre og Romsdal.

Februar 2019: Svinepelsen besøker barneskoler i Salten.

Mars og April 2019: Svinepelsen besøker barneskoler i Vest-Agder.

Mai 2019: Svinepelsen besøker barneskoler i Brønnøysund

Skoleåret 2019 – 2020: Det jobbes med å få på plass turnéer i Hedmark og Oppland, og turnéer vurderes også flere andre steder i landet:)

Januar 2020: Svinepelsen besøker barneskoler i Nedre Eiker

Mars 2020: Svinepelsen besøker barneskoler i Ringsaker

NÅR SKAL JEG KOMME OG BESØKE DEG?