Januar 2019: Svinepelsen besøker barneskoler i Buskerud og skal på tur med Bokbåten i Møre og Romsdal.

Februar 2019: Svinepelsen besøker barneskoler i Salten.

Mars og April 2019: Svinepelsen besøker barneskoler i Vest-Agder

Mai 2019: Svinepelsen besøker barneskoler i Brønnøy

September 2019: Svinepelsen besøker barneskoler i Troms

Oktober og November 2019: Svinepelsen besøker barneskoler i Hedmark

Skoleåret 2019 – 2020: Det jobbes med å få på plass turné i Oppland, og turnéer vurderes også flere andre steder i landet:)

Januar 2020: Svinepelsen besøker barneskoler i Nedre Eiker

Mars 2020: Svinepelsen besøker barneskoler i Ringsaker

NÅR SKAL JEG KOMME OG BESØKE DEG?