«OTTO MONSTER SHOW»

Forfatteren av over 100 bøker og illustratøren av over 50 på samme scene. Pappaene til hele Norges favorittmonster forteller på en morsom måte hvordan en bok blir til. Hvordan den rare filmen i hodet til Ewo blir enda rarere i hodet til Kjelsen. Så tegner Kjelsen mens Ewo leser før barna får være med på å skape et helt nytt monster som ingen har sett før. Til slutt lodder vi ut  flotte og fantasifulle tegninger.

Men hvorfor kommer Jon forsinka på scenen? Og hvorfor har han en hanske på hodet?

Det viktigste for oss er å skape leselyst og leseglede. Det gjør vi med både humor og ville påfunn. Ikke minst får eleven litt innsikt i hvordan en bok blir til og hvordan en forfatter og illustratør jobber.

VARIGHET: 45 minutter

MÅLGRUPPE: 2-4 klasse

ARENA: Gymsal eller klasserom

TIL FORESTILLINGEN TRENGS:

– En forsamling barn (Som alle har egne stoler å sitte på!)

– En flippover (evt. en rull med papir og kraftig teip.)

– Rød og sort sprittusj med flat tupp. (Helst 5mm)

– Et lite bord

– En stol

– To gjemmesteder.

RIGGEHJELP: Vi trenger hjelp av en voksen til å dele ut lodd til barna og gi et klarsignal når alle er på plass. (NB!!! DENNE VOKSENPERSONEN MÅ MØTE OPP ET KVARTER FØR BARNA KOMMER!)

LITTERATUR OG KUNNSKAPSLØFTET: 

Besøket kan knyttes opp til disse kompetansemålene i Kunnskapsløftet:

NORSK: *samtale med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon ; *lese tekster av ulike typer med sammenheng og forståelse ; *gjenkjenne og bruke språklige virkemidler som gjentakelse, kontrast og enkle språklige bilder ; *samtale om innhold og form i sammensatte tekster ; *gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur.

BARNA ROTTER SEG SAMMEN MED SVINEPELSEN: